DLACZEGO MY

Klinika Stresu jest warszawskim ośrodkiem specjalizującym się w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom nadmiernego, długotrwałego stresu i w leczeniu zaburzeń związanych z przeciążeniem emocjonalnym. Klinika powstała w 2011 roku w efekcie kilkuletniej współpracy psychoterapeutów i lekarzy w nowatorskm projekcie wsparcia psychologicznego dla pacjentów cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne.

Z espół Kliniki Stresu to psychoterapeuci z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami dotkniętymi zaburzeniami psychosomatycznymi i związanymi ze stresem, jak też w pracy edukacyjnej i coachingowej w obszarze profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

Klinika Stresu oferuje specjalistyczne konsultacje psychosomatyczne, krótkoterminową psychoterapię zaburzeń związanych ze stresem, treningi antystresowe, treningi relaksacyjne, szkolenia dla zespołów/firm dotyczące profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego, indywidualny stresscoaching.

PRO


Klinika Stresu jest postrzegana jako profesjonalna i wyspecjalizowana w pracy z zaburzeniami związanymi ze stresem oraz zaburzeniami psychosomatycznymi