Konsultacje psychosomatyczne

Konsultacja psychosomatyczna jest pierwszym etapem pracy nad rozwiązaniem twojego problemu. Rozmowa z psychologiem służy zdiagnozowaniu przyczyn twoich dolegliwości – samopoczucia i konkretnych objawów fizycznych. Na tym etapie stawiamy hipotezy wyjaśniające przyczyny dolegliwości i ich związek ze stresem, diagnozujemy natężenie i źródła stresu w twoim życiu. Już na pierwszej konsultacji możemy zaproponować strategie zmiany – konkretne prowadzące do obniżenia poziomu stresu albo przynajmniej złagodzenia jego skutków. Efektem konsultacji może też być zaproponowanie precyzyjnego programu naprawy twojej sytuacji – wtedy psycholog skieruje cię do innych specjalistów Kliniki Stresu.