Konsultacje internistyczne

Lekarz internista wspiera pracę specjalistów Kliniki Stresu od strony medycznej. Konsultant może skierować cię na konsultację internistyczną, kiedy niezbędna będzie rozszerzona diagnoza – ponieważ fizyczne skutki nadmiernego stresu należą do grupy tzw. objawów niespecyficznych, warto upewnić się, że są one związane tylko ze stresem, a nie z ukryta chorobą somatyczną. Z drugiej strony długotrwały stres może powodować zaburzenia funkcjonowania organizmu na poziomie somatycznym – trafna diagnoza lekarza i odpowiednie leczenie objawów pozwala często zdecydowanie lepiej radzić sobie ze źródłem problemów, czyli stresem.