Co to jest nurt Gestalt? Jakie są inne nurty psychoterapii?

8 września 2020
Trening oddechowy
8 września 2020

W terapii Gestalt czynnikiem leczącym jest relacja między klientem a terapeutą. Ważne jest to, co się dzieje między klientem i terapeutą tu i teraz, w gabinecie terapeutycznym. W takiej relacji odtwarzają się schematy, emocje i myśli, których klient doświadcza i stosuje w swoim życiu. W sytuacji terapeutycznej, klient ma szansę na przeżycie swoich utartych schematów w bezpieczny sposób z terapeutą, wyjścia poza swój standardowy sposób reagowania i znalezienie nowej perspektywy i bardziej elastycznego, adaptacyjnego sposobu przeżywania siebie i świata.

W nurcie Gestalt terapeuta aktywnie towarzyszy klientowi, reaguje na klienta, prowadzi z nim dialog i dostosowuje się do niego. Terapeuta tak prowadzi z klientem dialog, aby naprowadzić go na znalezienie rozwiązania najlepszego dla siebie, głębszego zrozumienia siebie i problemu w kontekście środowiska, w którym klient żyje.

Gestalt zakłada, że człowiek jest więcej niż sumą części. Jego psychika, ciało i duchowość stanowi jedność. Człowiek posiada naturalną możliwość radzenia sobie w trudnych sytuacjach i adaptacji do zmiany, która może być ograniczona przez wpływy środowiska – dzieciństwa czy tego, w którym żyje teraz.  Celem terapii Gestalt jest zrozumienie, że te ograniczenia kiedyś były człowiekowi potrzebne, być może nawet ratowały mu życie. Te usztywnienia są skryptem, którego się nauczył, a w trakcie terapii klient może jest bezpiecznie odtworzyć i przeżyć na nowo, a potem znaleźć inny sposób radzenia sobie zgodny z jego potrzebami.  

Istnieją inne nurty terapeutyczne, które tutaj tylko wymienię, między innymi: poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, systemowy, psychoanalityczny, humanistyczny, integracyjny.

W przypadku wyboru nurtu warto jest zastanowić się, który nurt jest nam bliższy pod względem założeń. Praca terapeutyczna w nurcie, z którego założeniami się identyfikujemy będzie skuteczniejsza, ale niezależnie od nurtu najważniejsze jest bezpieczna relacja terapeutyczna i zaufanie do terapeuty.